Andre overvågningsløsninger

AL-Kon ser nye muligheder i kendte produkter og rådgiver i f.m. overvågningsløsninger i mange forskellige brancher

AL-Kon ser nye muligheder i kendte produkter og rådgiver i f.m. overvågningsløsninger i mange forskellige brancher. Vi lever i en verden hvor GPS, RFID Tag´s, DECT og radiotracking og mange andre sporingsteknologier til stadighed finder øget anvendelse i dagligdagen. AL-Kon har fingeren på pulsen og vejleder gerne kunder i hvilke teknologier der er bedst egnede til løsningen af specielle opgaver.

Vores uafhængighed af producenterne betyder at vi altid er 100% på kundens side og vores uafhængighed er dermed kundens sikkerhed for at vi altid vil vælge den efter vores opfattelse bedst egnede teknologi. Samtidig har vi stor erfaring i at anvende kendt teknologi fra en branche til løsningen af nye opgaver i nye og andre brancher.

At kunne se alternative anvendelsesmuligheder for allerede udviklede systemer er en kæmpe fordel for kunden idet man dermed slipper for merudgifter til nyudvikling af udstyr. En nyudvikling der nogen gange kan være meget omkostningstung.

Eksempler på anvendelse af GPS teknologi fra en branche til en anden initieret af AL-Kon:

  • Tyverisikrings GPS anlæg fra transportbranchen der finder anvendelse i ældresektoren til genfinding af demente, og dermed kan indtænkes i projekteringen af fremtidens ældrecentre.
  • GPS anlæg udviklet til eCall (trafiksikkerhed) finder anvendelse til træningsoptimering hos elitesejlsports udøvere.
  • “Dødemandsknapper” fra udsatte arbejdspladser sikrer danske ryttere når de ridder i danske skove.

Ofte findes der allerede produkter som giver svar på “nye” teknologiske udfordringer og ved at anvende AL-Kon som rådgiver og bisidder kan din virksomhed få en seriøs partner der altid tænker i de for kunden mest omkostningseffektive baner, uden at gå på kompromis med kvaliteten eller performance.

Hvis du vil vide mere om hvad AL-kon kan tilbyde dig og din virksomhed, så kontakt os venligst på tlf. +45 31 123 888 eller info@AL-kon.dk