Sikring af trucks og gods

AL-kon Security Advice – Transportsikring

Rådgivning til vognmænd/speditører, forsikringsbranchen og lastejere i f.m. tyverisikring af gods, køretøj og chauffør.

Gennem mange års erfaring og arbejde med bekæmpelse af international transportkriminalitet har AL-Kon opbygget en viden og et netværk omkring tyverisikring af vogntog og gods der er second to none.

Vi er vant til at tale med parterne i spændingsfeltet mellem lastejer-transportør-forsikringsselskab og den overvågende kontrolcentral. Specielle procedurer til at imødegå kriminalitet er endnu ikke så udbredte, men da meget tyder på at tendensen med stærkt stigende transportkriminalitet også vil ramme i Danmark er det på høje tid at begynde arbejdet mod en øget transportsikkerhed .

I forbindelse med AL-Kon Security advice kan flg. parter opnå en fordel:

  • Lastejerne og eksportørerne vil have varerne frem af hensyn til modtageren og specielt mærkevarefirmaer risikerer en udhuling af deres eksklusive brand, når varerne bliver tilgængelige på det sorte marked til en mindre “eksklusiv pris”.
  • Den enkelte vognmand vil gerne have noget at køre med og optimal sikring af kundens varer er et konkurrence parameter i den skærpede kamp om stadig svindende godsmængder.
  • Forsikringselskabets interesse i at både vogntog, gods og chauffør når helskindet frem er indlysende.

AL-Kon kender parternes forskellige interesser og bringer dem sammen så der kan opnås en synergieffekt i det fælles mål at få transporten, godset, køretøjet og chaufføren sikkert frem. Vi snakker med alle parter om hvordan der tages højde for hvilken godstype der fragtes, og igennem hvilke lande og risikoområder. Således opnås der en fornuftig sikring som er tilfredsstillende for forsikringsselskabet og lastejer og realistisk for transportøren.

Vi kvalitetssikrer sporingsudstyr, og den tilknyttede alarm- og kontrolcentral. Vi udarbejder forholdsordrer som den enkelte chauffør og tilsluttede kontrolcentral kan håndtere og der skal alt efter transport type og frekvens laves procedurer for chaufføradfærd mv. Alt sammen noget vi har stor erfaring i.

AL-Kon´s meget store Europæiske netværk indenfor transport sikkerhed gør det muligt for os konstant at være på forkant med udviklingen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at høre mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed kan du kontakte os på: info@AL-kon.dk eller ringe til +45 31 123 888