Indkøbsoptimering

Efter 10 år som salgs- og markedschef i transportbranchen har jeg et stort kendskab til priserne for mange ydelser og produkter der knytter sig til vognmands- og andre kørselstunge virksomheder.

I en travl hverdag er det ofte ikke et område man går og bekymrer sig om; nemlig hvorvidt man betaler for meget eller for lidt for brandslukkere førstehjælpsudstyr m.m. Mange gange handler man det samme sted som “man altid har gjort” uden at tænke på om man eventuelt kan få de samme produkter og ydelser til en bedre pris eller i en højere kvalitet. Hvor forståelig den tankegang end er så er det et faktum at det kan være temmelig dyrt ikke at tjekke sine leverandører med jævne mellemrum.

I AL-kon er vi i daglig kontakt med markedet og leverandørerne og vi ved hvilke produkter der “holder” og hvilke man skal gå udenom selv om de ser nok så billige og fristende ud. Derfor kan det være en god ide at få AL-kon til at udføre et indkøbstjek af virksomhedens udstyr.

I en omskiftelig verden hvor nye leverandører konstant dukker op kan der dog nogen gange være tale om ganske store besparelser ved at få en sagkyndig gennemgang af sine leverandører.

Derfor tilbyder vi dig en hurtig gennemgang af virksomhedens dækninger vedrørende:

  • Autohjælp
  • Brandslukningsudstyr
  • Førstehjælpsudstyr
  • ADR- og miljøudstyr
  • Beredskabsplaner
  • Hjertestartere

Finder vi en besparelse der er væsentlig nok til at virksomheden ønsker at skifte leverandør, indhenter vi gerne tilbud på vegne af kunden, og vores uafhængighed af leverandørerne er din garanti for markedets bedste priser.

Finder vi ingen nævneværdige besparelser kan du forsat sove trygt i visheden om at du allerede har optimeret dine indkøb.

Prisen for et indkøbstjek af din virksomhed varierer naturligvis med omfanget af opgaven og det er altid noget vi i fællesskab aftaler før opgaven påbegyndes. Normalt vil afregningen foregå som en procentdel af den opnåede besparelse hvilket betyder at I ikke skal have “penge op af lommen”.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at høre mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed kan du kontakte os på: info@AL-kon.dk eller ringe til +45 31 123 888