Offentlig

Kommuner og regioner

Har I en dagsorden om at køre grønt eller blive certificeret som ”Grøn transport Kommune”?
Eller vil I høste driftsfordele ved at anvende ny teknologi på kørselsområdet?
Så kan AL-Kon hjælpe Jer i gang og sørge for, at I kommer helt i mål.

GPS teknologi og flådestyring kan optimere driften og holde styr på Jeres køretøjer. Teknologien har efterhånden været anvendt i transport- og servicesektorerne i mange år, og erfaringerne viser store gevinster ved at indføre teknologien.

Der kan være mange gode grunde til, at man vil anvende GPS teknologi til sine biler:

 • Korrekte og præcise bil- og kørselsdata giver et solidt udgangspunkt, når nye nye beslutninger på kørselsområdet skal træffes.
 • GPS og flådestyring er et godt præcist værktøj, der udstyrer ledelsen med et instrument til at spare på driftsomkostningerne på flere konti så som mindre vedligehold af biler, mindske brændstofforbruget og dermed også udledningen af CO2.
 • Certificering som ”Grøn transport Kommune” og anvende teknologien i arbejdet med at få kommunens ansatte til at køre grønt.
 • Opnå bedre dokumentation af vognparkens anvendelse og måske sparre biler væk uden, det kan mærkes i dagligdagen.
 • Få en mere optimal ruteplanlægning og meget, mere.

AL-Kon tilbyder

Forundersøgelse: Kortlægning af kommunens kørselsområde og en analyse af potentialet for kommunens anvendelse af et flådestyringsværktøj, der munder ud i en anbefaling.

Analysen giver et solidt beslutningsgrundlag til ledelsen for at vurdere om, man skal gå videre eller vente. Viser analysen, at der ikke er de store gevinster at hente, kan man med sindsro stoppe processen vel vidende, at man har fået undersøgt området. Er der omvendt pæne gevinster i udsigt, kan man forsætte processen.

Vælger man at gå videre, kan AL-Kon bistå i alle led af processen, som naturligt tager sit udgangspunkt i den allerede udarbejdede forundersøgelse:

 • Tilbundsgående behovsanalyse. Hvad er ”Need to have and Nice to have”
 • Interviews med udvalgte brugergrupper og yderligere afdækning af behov
 • Udarbejdelse af kravspecifikation for kommunens ønsker til et system
 • Udbudsrunde, evt. med forudgående pre-kvalifikation
 • Vurdering af tilbud og udvælgelse af leverandør(er)
 • Implementering
 • Evaluering
 • Opfølgning og gevinstrealisering

Hvis I allerede har sat initiativer i værk på området kan I frit plukke i ovenstående og vælge de områder som vi skal bistå Jer med.

Da vi ved at indførelsen af et GPS og flådestyringssystem kan give en del utryghed i blandt de ansatte fordi man frygter overvågning mv. hjælper vi også gerne med rådgivning om hvordan man tackler de problematikker.

Aktuelt udfører AL-Kon konsulentopgaver på GPS- og flådestyrings-området for Københavns og Aarhus Kommuner.

Hvis I gerne vil vide mere om AL-Kon og tror, at vi kan hjælpe Jer skal I kontakte indehaver Lars Albæk på mobil 31 123 888 eller skrive en mail til info@al-kon.dk

Download produktblad